ปัจจุบันนี้ในภาคอุตสาหกรรม หรือการก่อสร้าง ที่มีการใช้งานระบบไฮดรอลิค มีความต้องการที่จะให้ เครื่องยนต์ เครื่องจักรภายในโรงงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตและการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและลดระยะเวลาที่ต้องซ่อมบำรุงบ่อยๆ  โดยระบบไฮดรอลิคเป็นระบบที่ใช้งานกันอยู่อย่างกว้างขวาง  และสิ่งที่สำคัญที่สุดในระบบไฮดรอลิคก็คือ “น้ำมันไฮดรอลิค ดังนั้นการเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิคให้ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิค

น้ำมันไฮดรอลิค ใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิค

  1. เริ่มพิจารณาจากการใช้งาน

เนื่องจากลักษณะการใช้งานของระบบไฮดรอลิคมีความหลากหลาย ทั้งในงานก่อสร้าง งานขนส่ง งานเกษตร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้น้ำมันไฮดรอลิคจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะจุด ดังนั้นผู้ผลิตน้ำมันไฮดรอลิคส่วนใหญ่จึงได้ดำเนินการพัฒนาสูตรตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ โดยที่จะมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ต้องการโดยทั่วไป ที่น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิคควรจะต้องมี ได้แก่

  • มีค่าดัชนีความหนืดสูง คือมีค่าความข้นใสคงที่แม้ว่าอุณหภูมิในการทำงานจะเปลี่ยนแปลง และจะต้องมีค่าความหนืดเหมาะสมกับระบบไฮดรอลิคที่ใช้งาน
  • มีจุดข้นแข็งต่ำ ควรมีจุดข้นแข็งต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบบไฮดรอลิคทำงาน
  • มีสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการสึกหรอ ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดฟองและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
  1. เบอร์ความหนืด

น้ำมันไฮดรอลิคมีค่าความหนืดหลายเบอร์ ตั้งแต่ ISO VG 32, 46, 68, 100 ดังนั้นควรเลือกเบอร์ความหนืดให้เหาะสมกับการใช้งาน และตรงตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรกำหนด เพราะว่าหากใช้เบอร์ความหนืดไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดปัญหากับระบบไฮดรอลิค เช่น หากเบอร์ความหนืดสูงเกินไป ปั๊มจะต้องทำงานหนัก สิ้นเปลืองพลังงาน และอาจเกิดเสียงผิดปกติของปั๊มขึ้น ทำให้ปั๊มสึกหรอเร็วขึ้น และยังทำให้ระบบไฮดรอลิคทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

  1. มาตรฐานและข้อกำหนด

เครื่องจักรแต่ละประเภท มีความแตกต่างกัน ทั้งผู้ผลิต รุ่นผลิต รวมถึงเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิต ดังนั้นน้ำมันไฮดรอลิคที่ใช้ก็ต้องตรงตามมาตรฐานของเครื่องจักรแต่ละประเภทที่ท่านใช้งานด้วย จึงจะทำให้เครื่องจักรของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการเลือกน้ำมันไฮดรอลิคให้เหมาะสมในขณะใช้งานแล้ว การดูแลบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิคให้อยู่ในสภาพดี และเปลี่ยนถ่ายสม่ำเสมอเมื่อครบอายุการใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานของระบบอย่างสม่ำเสมอ ก็เป็นการช่วยให้ระบบไฮดรอลิคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย